<$BlogRSDUrl$>

Monday, March 14, 2005


سؤزوموزون توركجه كيتابلار صحيفه سى


ايراندا چاپ اولان توركجه كيتابلارين ليستى:
بو ليست قيسسا آراليقلارلا يئنىله نير


ليستين اسكيك ليكلرينى گئده رمك اوچون٬ ايراندا باسيلميش آمما آدلارى بو ليستده بولونمايان توركجه كيتابلارى بو آدرئسه بيلديره بيله رسينيز: mehranbahari@yahoo.com


ليست كتابهاى تركى چاپ شده در ايران:


براى رفع كمبودهاى موجود در اين ليست٬ نام و مشخصات كتابهاى تركى چاپ ايران را كه در اين ليست نيامده اند٬ مىتوانيد به آدرس زير اطلاع دهيد: mehranbahari@yahoo.com


سؤزوموز


زبان تركى زبان اكثريت مردم ايران و بيش از يك هزار سال يكى از زبانهاى رسمى دولتهاى تركى-آذربايجانى حاكم بر ايران بوده است. آغاز دوباره آموزش به اين زبان در سراسر كشور و رسمى گردانيدن آن از طرف دولت٬ دو خواست و نياز فورى جامعه ايرانى است. خوشبختانه پس از وقفه اى طولانى٬ به ويژه در دهه اخير شاهد شكوفايىاى در امر چاپ كتب مرجع تركى و گسترش تركىنويسى در سطح جامعه و لايه هاى گوناگون آن هستيم. شكى نيست كه اين هردو٬ يعنى گسترش تركى نويسى به اعماق درون جامعه ايرانى و گوشه و كنار كشور و در تمام عرصه هاى حيات فردى و اجتماعى همراه با چاپ كتب مرجع٬ يكى از پيش شرطهاى لازم براى آغاز آموزش و تحصيل به زبان تركى و رسمى شدن زبان تركى در ايران است.


مسئله چاپ كتابهاى تركى در ايران و بررسى محتوايى اين كتب موضوعى است عليحده و بسيار مهم. من در اينجا به اشاره به چند نكته اكتفا مىكنم:


- ضرورت ايجاد مركزى براى چاپ كتب مرجع و اساسى (لغتنامه ها٬ دائره المعارفها٬ آنتولوژىها٬ كتابهاى دستور زبان و گرامر٬ املاء و رسم الخط٬ كتب درسى براى مدارس دولتى و آموزشگاههاى خصوصى٬ متون كلاسيك ادبى و دواوين٬ ادبيات عامه و فولكلور٬ ادبيات كودكان و ترجمه ادبيات جهانى و..... )
- ضرورت تاسيس اتحاديه هاى تركى نويسان و ناشران و توزيع كنندگان كتب تركى
- ضرورت سر و سامان دادن به مسئله ويراستارى متون تركى و استفاده از رسم الخط واحد
- ضرورت مطلق داخل نمودن و گنجاندن لغات تركى٬ اشكال و ساختارهاى گرامرى٬ امثال و فولكلور موجود در لهجه هاى گروههاى گوناگون تركى در ايران و زبانشان در لغتنامه هاى زبان تركى٬ دستور زبانها٬ كتب ضرب المثل و غيره تركى كه در ايران به چاپ مىرسند.
- اتخاذ تدابيرى براى ايجاد كتابخانه هاى تركى و يا تقويت كتابخانه هاى موجود با كتابها و نشريات تركى در سراسر ايران و بويژه در همه شهرهاى ترك نشين٬ و مطلقا در استانهاى دوازده گانه آذربايجانى و پايتخت كشور٬ تهران كه شهرى نيمه ترك است.
- برگزارى نمايشگاههاى سالانه و يا سيار كتب تركى

----------------------


١- دوستان و خوانندگان بسيارى در باره روش و منابع آموختن زبان تركى مىپرسند و يا از عدم توانايى كافى در خواندن و نوشتن به تركى شكايت مىكنند.همچنين نوشته هاى تركى بسيارى از سوى ايرانيان به ويژه در اينترنت درج مىشود كه در برخى از آنها اهتمام كافى به كاربرد صحيح زبان تركى (رسم الخط٬ گرامر٬ سطح ادبى و ....) نمىشود .


٢- متاسفانه دولت ايران آشكارا بين ملل ايرانى تبعض اعمال مىنمايد. در حاليكه علاوه بر رسمى نمودن فقط زبان فارسى٬ با تمام امكانات به گسترش٬ حفظ٬ رشد دادن و جايگزين كردن اين زبان در ايران مشغول است٬ ديگر زبانهاى رايج در ايران و از جمله زبان تركى كه زبان اكثريت مردم كشور است را از همه امكانات و حمايتهاى فوق محروم ساخته است. در اين شرايط حفظ و گسترش زبان تركى در درجه اول بر عهده خود مردم است.


٣- يكى از راههاى حفظ و گسترش زبان و فرهنگ تركى در ايران٬ حتى المقدور پرهيز از فارسىنويسى (مثلا به جز در خطاب به هموطنان غير ترك٬ كه تنها دليل فارسى نويسى در سؤزوموز نيز است) ٬ كاربرد نوشتارى زبان تركى (در آفرينش علمى و هنرى٬ وبلاگها و سايتها٬ كارت تبريكهاى سال نو و عروسى و تولد و ... ٬ اعلانات تجمع و ختم٬ دعوتنامه ها٬ سنگ قبرها٬ تابلوهاى خيابانى٬ آگهى هاى تجارى٬ تقويمها و .... )٬ تاكيد بر تركىنويسى در آفرينش متون در همه عرصه هاى ادبى و هنرى و علمى و اجتماعى و سياسى و .... است. به گمان اينجانب در شرايط فعلى٬ كوچكترين دليل٬ عذر و يا انگيزه اى براى فارسى نويسى روشنفكران و قلم بدستان ترك در ايران وجود ندارد و يا نمانده است. همانطور كه در يكصد سال اخير شاهد بوده ايم٬ تنها نتيجه فارسى نويسى تركهاى ايران٬ كمك به تسريع نابودى زبان و فرهنگ تركى و مخدوش كردن هويت و تشخص خلق ترك در ايران و تثبيت زبان قوم فارس به عنوان تنها زبان نوشتارى و ادبى و رابط و رسمى بوده است.


با توجه به سه نكته فوق و به منظور كمك به خوانندگان در دستيابى به متون مرجع تركى چاپ شده در ايران٬ صفحه اى به اسم سؤزوموز-توركجه كيتابلار (سوزوموز-كتابهاى تركى) درست كردم. در اين صفحه ليست همه كتب مرجع تركى چاپ شده در ايران قرار داده خواهد شد. اين صفحه منحصرا به خلق ترك و زبان و فرهنگ تركى خواهد پرداخت (كتب تركمنى در آن درج نخواهد شد. تركمن خلقى خويشاوند٬ اما جدا از خلق ترك است). خوانندگان مىتوانند براى كامل كردن ليست و اصلاح اشتباهات محتمل موجود در آن و يا افزودن نام كتابى كه در ليست نيامده با اين آدرس تماس بگيرند: mehranbahari@yahoo.com

گئرچه يه هو!!!
بؤلگه لره گؤره ايراندا چاپ اولونموش توركجه بيتيكلرين ليستى
ليست كتب تركى چاپ شده در ايران بر حسب منطقه


ايرانين قوزئى باتىسيندا (آذربايجاندا) چاپ اولونموش بيتيكلر
كتابهاى تركى چاپ شده در شمال غربى ايران (آذربايجان)


استان تهران-تئهران اوستانى
استان قزوين-قزوين اوستانى
استان گيلان-گيلان اوستانى
استان قم-قوم اوستانى
استان همدان- همدان اوستانى
كوردوستان (بيجار-قوروه) اوستانى- استان كردستان (بيجار-قروه)
كيرمانشاهان (سونقور) اوستانى- استان كرمانشاهان (سنقر)
مركزليك اوستانى- استان مركزى


----------------------------------------


ايرانين قوزئى دوغوسوندا چاپ اولونموش بيتيكلر
كتابهاى تركى چاپ شده در شمال شرق ايران


----------------------------------------


ايرانين گونئى و مركزينده چاپ اولونموش بيتيكلر
كتابهاى تركى چاپ شده در جنوب و مركز ايران----------------------------------------


Monday, January 17, 2005


نجات ، علي عيسي٬ Nijat, Alisa
قيزل باش لار
نصيريان ، محمدرضا ، ١٣٣٦- ، مترجم
اردبيل٬ نشر نيك آموز٬ ١٣٨١ ٬ ٤٣٥ ص٬ تركي٬ 964-93893-8-5 ٬ اسماعيل صفوي اول ، شاه ايران-- ٨٩٢-٩٣٠ق--. داستان/ ايل قزلباش-- تاريخ-- داستان/ داستانهاي تاريخي تركي-- قرن ٢٠م

صابر رضايي ، علي Ali sabir Rizai، ١٣٣٣-
اصلي- كرم (عنوان ديگر : نمايشنامه اصلي و كرم/ عنوان به تركي. Asli ile Kerem)
مترجم متين اينان
اروميه٬ نشر اديبان٬ ١٣٨٢ ٬ ٦٠52ص٬ تركي٬ ١٠٠٠٠ ريال٬ 964-7051-48-4 ٬ نمايشنامه تركي-- ايران-- قرن ١٤

حصاري ، مير هدايت ، گرد آورنده٬ تحشيه و تصحيح و تعليقات
توركجه قديم طبي كيتابلار هجري ٨ و ١٠ و ١١-جي عصرلر
تهران٬ ١٣٨٣ ٬ ٣٥١ ص ٬ تركي٬ واژه نامه٬ ١٦٠٠٠ ريال٬ 964-06-5115-x ٬ پزشكي سنتي/ گيا هان دارويي-- متون قديمي تا قرن ١٤

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

رضا ، آنار٬ گرد آورنده
دده قور قود
كوچورن مترجم علي كريمي١٣٥٥-٬
زنجان٬ ناشر نيكان كتاب٬ ١٣٨٢ ٬ ١٤٢ ص٬ فارسي- تركي٬ چاپ قبلي : اختر ، ١٣٨٠ : ص . ١٤٩-١٥٦ ٬ ١٢٠٠٠ ريال٬ 964-7441-65-7 ٬ افسانه ها و قصه هاي آذربايجاني

قره چورلو ، بولوت ، ١٣٠١-١٣٥٨
ديوان بولود قاراچورلو سهند
مصحح و گرد آورنده (حاضيرلايان و ايضاحلاري يازان) ائلدار محمدزاده صديق٬ ١٣٥٨- ،
تهران٬ ١٣٨٢ ٬ ٤٠٦ ص. ؛ ١١ x ١٧س م٬ كتابنامه به صورت زيرنويس٬ 964-8105-01-4 ٬ شعر تركي-- ايران-- قرن ١٤/شعر فارسي-- قرن ١٤

كتاب دده قورقود. فارسي
ده دم قورقوت : شاهكار ادبي و حماسي تركان اوغوز
ترجمه بهزاد بهزادي
تهران ٬ ناشر نخستين٬ ١٣٨١ ٬ ٢٥٣ ص .: نقشه٬ : ص ٢١٬ ٬ 964-6716-73-3 ٬ داستانهاي حماسي تركي/ افسانه ها و قصه هاي تركي

سير خيال : نمونه اشعار شاعران معاصر مرند (سرايندگان معاصر مرند :شرح حال و نمونه اشعار شعراي انجمن ادبي شهريار شهرستان مرند)
تبريز٬ ناشر انجمن ادبي شهريار مرند٬ ١٣٨٢ ٬ ٢٠٠ ص .: عكس٬ ١٢٠٠٠ ريال٬ 964-06-1695-8 ٬ شعر فارسي-- قرن ١٤--مجموعه ها/شعر تركي-- ايران-- قرن ١٤--مجموعه ها/شاعران ايراني-- مرند--سرگذشتنامه

حسين زاده داشقين ، علي ، ١٣٤٠-
فرهنگ لغات تركي ( سؤزلوك)
تبريز٬ ناشر ياران٬ ١٣٧٣؟ ٬ ٥٣٠ ص .: مصور٬ ١١٠٠٠ ريال٬ زبان تركي آذربايجاني-- واژه نامه/ زبان تركي آذربايجاني-- دستور

بديعي ، نادره Nadereh Badii، ١٣٢٩-
فرهنگ واژه هاي فارسي در زبان اويغوري چين Dictionary of Persian loan-words in Uyghuri language in Chian:
تهران٬ بنياد نيشابور ، نشر بلخ٬ ٬١٣٧٧ ٣٨٠ ص .: مصور ، نقشه ، نمونه٬ بنياد نيشابور؛ ٥٧ ٬ كتابنامه دارد٬ 964-6337-16-3 ٬ زبان تركي اويغوري-- واژه ها و تركيبات خارجي-- فارسي/ زبان تركي اويغوري-- چيني-- واژه ها و تركيبات خارجي-- فارسي

آقلار ، بيوك ، ١٣٣٩-
لغت نامه فارسي به تركي
تهران٬ موسسه انتشارات ستايش٬ ١٣٧٨ ٬ ٣٨٤ ص٬ 964-6913-11-3 ٬ فارسي-- واژه نامه ها—تركي٬ Persian language-Dictionaries-Turkish

آقلار ، بيوك ، ١٣٣٩-
لغت نامه تركي فارسي
تهران٬ موسسه انتشارات ستايش٬ ١٣٧٨ ٬ ٥٣٠ ص٬ 964-6913-10-5 ٬ زبان تركي-- واژه نامه ها—تركي٬ Turkish language-Dictionaries-Persian

ثقفي ، نيرالزمان (حاتمي) Hatami, Naiier Zaman
فرهنگ فارسي - آذربايجاني
تهران٬١٣٧٧- ٬١٣٧٨ ٢ ج٬ ٩٠٠٠٠ ريال(: دوره(/) ج . ١(/) ج . ٢) ٬ 964-91329-2-9/964-91329-0-2/964-91329-1-0 ٬ فارسي-- واژه نامه ها--تركي آذربايجاني

كاويان پور ، احمد ، ١٣٠٨-
فرهنگ فارسي- تركي كاويان پور
تهران٬ آذر كهن٬ ١٣٧٨ ٬ ٦٥٠ ص٬ 964-91860-8-5 ٬ فارسي-- واژه نامه ها--تركي

محمدخاني ، حسين ، ١٣٣٤-
دده قور قود كيتابي و دده قور قود كيتابيندا سوزلر- آدلار
يئني دن يازان - آراشديران حسين محمد خاني" گونئيلي"
تهران٬ ١٣٨٢ ٬ ٣٣٦ ص .: جدول٬ تركي٬ ٢٥٠٠٠ ريال٬ 964-330-905-3 ٬ افسانه ها و قصه هاي تركي آذربايجاني

فر هنگ تركي استانبولي Rahnama Turkish-English-Persian dictionary:
مترجم امير راسترو Amir Ali Rastrow، ١٣٤٤-
تهران٬ نشر رهنما٬ ١٣٧٨ ٬ ٦٢٥ ص٬ انگليسي. ٧٠٠٠ ريال٬ زبان تركي-- واژه نامه ها—چندزبانه ٬ Turkish language-Dictionaries-Polyglot

هادي ، اسماعيل ، ١٣٣٦-
فرهنگ اتيمولوژيك تركي نوين (تركي به فارسي)
تبريز٬ نشر احرار٬ ١٣٧٨ ٬ ٨٣٦ ص٬ : كتابنامه دارد٬ 964-5606-60-8 ٬ زبان تركي آذربايجاني-- واژه نامه ها--فارسي/ زبان تركي آذربايجاني-- ريشه شناسي٬ Azarbaijan language-Dectionaries-Persian

هادي ، اسماعيل ، ١٣٣٦-
فرهنگ تركي نوين تاملاتي در عرضه ريشه شناسي (تركي- فارسي) ، همراه با جدولي از كلمات دخيل در فارسي و تحليل ريشه شناسي آن٬ عنوان ديگر :فر هنگ تركي نوين (تركي- فارسي)
تبريز٬ احرار٬ ١٣٧٩ ٬ ٨٣٦ ص٬ اين كتاب در سال ١٣٧٨ تحت عنوان" فرهنگ اتيمولوژيك تركي نوين ( تركي- فارسي ") توسط همين ناشر منتشر شده است٬ كتابنامه دارد ٬ ٥٥٠٠ريال٬ 964-5606-60-8 ٬ زبان تركي آذربايجاني-- واژه نامه ها--فارسي/ زبان تركي آذربايجاني-- ريشه شناسي٬ Azarbaijan Langug-Dictionaries-Persian

حسين زاده داشقين ، علي Ali Hossenzadeh (dashqin) ، ١٣٤٠-
فرهنگ انگليسي- تركي- فارسي ايكلين
تبريز٬ نشر آشينا٬ ١٣٧٨ ٬ ٢ ج٬ The Ilkin English-Turkish persian dictionary: ٧٥٠٠ ريال٬ (دوره(/) ج . ١(/) ج . ٢) ٬ 964-5963-36-9/964-5963-37-7/964-5963-35-0 ٬ زبان انگليسي-- واژه نامه ها--چندزبانه/ ٬ واژه هاي چندزبانه

حسين زاده ، داشقين علي ، ١٣٤٠-
فرهنگ تركي- فارسي
تبريز٬ اختر٬ ١٣٨١ ٬ VIII ، 800 ص .: جدول ٬ عنوان روي جلد :فر هنگ تركي- فارسي شامل بيش از ٣٠٠٠٠ لغت قديم و جديد...٬ ٤٠٠٠٠ ريال٬ 964-6756-97-2: ٬ فارسي-- واژه نامه ها--تركي آذربايجاني٬ Persian language-Dictionaries Azerbaijani language ٬ عنوان : فرهنگ لغات فارسي به تركي آذربايجاني ؟

دبيرسياقي ، محمد Mohammad Dabirsiaqi، ١٢٩٨- ، (گرد آورنده و ترجمه و تنظيم و ترتيب الفبايي)
نامها و صفتها و ضميرها و پسوندهاي ديوان لغات الترك محمودبن حسين بن محمد كاشغري
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي٬ ١٣٧٥ ٬ چهل و يك ، ١١٠١ ص .: مصور ، نقشه٬ عنوان عطف : ديوان لغات الترك محمود كاشغري٬ انگليسي. Nouns, adjectives, pronouns and Suffixes in Diwan Lught al-Turk by Mohamud Kashghari: كتابنامه به صورت زيرنويس٬ ٢٠٠٠٠ ريال٬ 964-426-017-1 ٬ زبان تركي-- واژه نامه ها—فارسي٬ كاشغري ، محمودبن حسين ، -٤٦٤ق . ديوان لغات الترك عنوان٬ Turkish Language-Dictionaris-Persian

گلكاريان ، قدير Kadir Golkarian (Guldiken). ، ١٣٤٣-
فرهنگ تركي استانبولي ، انگليسي- فارسيTurkee, Ingilizee, Farsca Sozluk
ويرايش ٢ ٬ تهران٬ رهنما٬ ١٣٧٩ ٬ ٨٠٠ ص٬ 964-6951-31-7 ٬ زبان تركي- واژه نامه هاي چندزبانه٬ Turkish language-Dictionaries, Polyglot/Dictiona

كانار ، محمد Kanar, Mehmet
فرهنگ جامع تركي استانبولي به فارسي
تهران٬ رفعت : شيرين٬ ١٣٧٩ ٬ 528 ص٬ تركي استانبوليMehmet Kanar: Buyuk Turkce-farsca sozluk:
٢٤٠٠٠ ريال٬ 964-98670-5-7 ٬ زبان تركي-- واژه نامه ها--تركي/ فارسي-- واژه نامه ها—تركي٬ Turkish language-Dictionaries-Persian


كتاب مقدس . عهد جديد .تركي
انجيل شريف
١٣؟٬ ٣٥٦ ص. ؛ ١١ x ٥/١٥س م٬ كتاب مقدس . عهد جديد--ترجمه ها

كتاب مقدس . عهد جديد .تركي
انجيل شريف مرقسه كوره
تفليس٬ ١٩٠٩م = . ١٢٨٨سنده باصلدي٬ ٧٤ ص. ؛ ٥/١١ x ١٦س م٬ عنوان روي جلد :انجيل مرقس٬ كتاب مقدس . عهد جديد--ترجمه ها٬ عنوان : انجيل مرقس

Main Entry : -Rastrow, Amir Ali, 1965
Title : Rahnama Turkish-English-Persian dictionary
Author State. : Amir Latin Articlei Rastrow
Place of Pub. : Tehran
Publisher : Rahnama
Date of Pub. : 1375 = 1996
Collation : 625 p
فرهنگ تركي استانبولي- انگليسي- فارسيAdded T. P. in Persian:
Price : Rls. 12000
Subject(s) : Turkish language-Dictionaries-Polyglot
Added Entry : Title
Title: Turkish-English-Persian dictionary

گلكاريان ، قدير ، ١٣٤٣-
فرهنگ لغات فارسي ، انگليسي ، تركي استانبولي ر هنماRahnama Farsca Ingilizce, Turkce Sozluk= تهران٬ رهنما٬ ١٣٨٠ ٬ ١٩٠٨ ص٬ ٦٩٠٠٠ ريال٬ 964-6951-85-6: ٬ زبان تركي-- واژه نامه ها--چندزبانه/ واژه نامه هاي چندزبانه٬ Turkish language-Dictionaries, Polyglot/Dictionaries, Polyglot

احمدي پناه ، محسن ، ١٣٤٢-
فرهنگ تركي ( فارسي به تركي)
تهران٬ جرجاني٬ ١٣٨٠ ٬ ١٦٠٨ ص .: مصور٬ ١٢٥٠٠٠ ريال٬ 964-93328-0-4 ٬ زبان تركي-- واژه نامه ها—فارسي

شعار ، محمدرضا ، ١٢٩٤-١٣٧٢
فرهنگ واژه هاي كهن در زبان امروز آذربايجان
تهران٬ بنياد نيشابور ، نشر بلخ٬ ١٣٧٨ ٬ ١٧٧ ص٬ بنياد نيشابور؛ ٦٣ ٬ ٩٠٠٠ ريال٬ 964-6337-20-1 ٬ زبان تركي آذربايجاني-- واژه ها و تركيبات خارجي-- فارسي

محمدزاده صديق ، حسين ، ١٣٢٤-
يادمان هاي تركي باستان
تهران٬ نخلهاي سرخ٬ ١٣٧٩-٬ ج .: مصور ، جدول ، نمونه٬ ص . ع . به انگليسيH.M. Sadigh. Acnient Turkish epigraphs: ٬ چاپ قبلي : حسين محمدزاده صديق ، ١٣٧٩- كتابنامه دارد٬ ١٦٠٠٠ ريال( ج . ١) ٬ كتيبه هاي تركي باستان-- ترجمه شده به فارسي/ ادبيات تركي-- ايران/ زبانهاي ترك و تاتاري-- تاريخ


Sunday, January 16, 2005خود آموز مکالمات روزمره ترکی استانبولی ( با تلفظ )


نويسنده : س . پیرمراد کندی
مترجم :
انتشارات : روزبهان
قيمت : 15000 ریال
کد کتاب:
شماره استاندارد بين المللي کتاب :
تعداد بازديد از اين کتاب : 67

فرهنگ آذربایجانی فارسی (ترکی)

چاپ دوم 1382 وزیری

نويسنده : بهزاد بهزادی
مترجم :
انتشارات : فرهنگ معاصر
قيمت : 68000 ریال
کد کتاب:
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 964554582X
تعداد بازديد از اين کتاب : 11
نمايش بزرگتر تصوير قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین حقوق اقلیت های قومی ساکن ایران که توسط رژیم ستمکار شاهنشاهی پایمال شده بود، همراه با زبان فارسی، تحصیل به زبان مادری، انتشار مطبوعات، گسترش زبان و ادبیات هر یک از اقوام امکاناتی فراهم نموده است. هم اکنون کتابها، روزنامه ها و مجلات متعددی به زبان آذربایجانی انتشار می یابد. در چنین شرایطی نیاز مبرمی به فرهنگ آذربایجانی فارسی احساس می شد. این نیاز به این دلیل نیز احساس می گردد که هنوز مدرسه و کتب درسی به زبان آذربایجانی وجود ندارد. خوانندگان کتب به زبان آذربایجانی با مجموعه واژه هایی که در زبان ادبی به کار می رود آشنایی ندارند و می بایستی به فرهنگ لغات مراجعه نمایند.

نمايش بزرگتر تصوير جامعه کنونی ما نیز همانند جوامع دیگر جهت وسعت بخشیدن به مناسبات اجتماعی نیاز به یادگیری زبانهای بیگانه دارد . زبان ترکی به علت همجواری با کشور ترکیه و گسترش روابط تجاری ، سیاحتی و شباهت آن به زبان ترکی آذری که گویش بخش بزرگی از جمعیت ما را تشکیل می دهد،علاقه مندان زیادی به خود جلب نموده است .

ضرب المثل های ترکی در گویش زنجانی

1383 وزیری

نويسنده : فاطمه شاهمحمدی- ذبیح الله شاهمحمدی
مترجم :
انتشارات : نیکان کتاب
قيمت : 30000 ریال
کد کتاب:
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 9647441886
تعداد بازديد از اين کتاب : 20
نمايش بزرگتر تصوير نکاتی که در تدوین این مجموعه رعایت شده است از این قرار است:
• کلیه ضرب المثل های این کتاب به لفظ و لهجه ی زنجانی نوشته شده و از گردآوری ضرب المثل های شهرهای دیگر به دلیل وجود کتابهای چاپ شده در آن زمینه ها خودداری گردیده است.
• علاوه بر ترجمه کاربرد برخی از مثلها ( در صورت مبهم بودن) بیان شده است.
• از درج امثال مستهجن که تعدادشان نیز کم نیست خودداری شده است
• و...


سخن دل ، اوره ک سوزی برگزیده اشعارفارسی و ترکی

1377 رقعی

نويسنده : شهاب الدین وطن دوست بیگ یلو
مترجم :
انتشارات : شیخ صفی
قيمت : 13000 ریال
کد کتاب:
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 964916894x
تعداد بازديد از اين کتاب : 2
نمايش بزرگتر تصوير ای ساقی سیمینم برخیزو مدام آور
این کنج نشینت را پیمانه مدام آور
من مست لب لعلم بر مستی این مستت
بگذار می و از لب شهدی تو بجای آور
خود خویش نیم جانا در جلد منی پیدا
خواهی نشوی رسوا دیوانه به دام آور
و...


داستان ها و افسانه های مردم ترکیه

1381 رقعی

نويسنده : سومنات دار
مترجم : محمدرضا شمس
انتشارات : ذکر
قيمت : 6000 ریال
کد کتاب:
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 9643071790
تعداد بازديد از اين کتاب : 19
نمايش بزرگتر تصوير ترکها در قرن دهم پیش از میلاد، از آسیای مرکزی به ترکیه آمدند و مجموعه قصه های با ارزشی را که از آن پس پاره ای از زندگی و فرهنگشان شد با خود آوردند. درون مایه این قصه ها کاملاً آشناست، مانند پادشاهی که پسران یا دختران خودش را آزمایش می کند، یا شاهینی که تاج را انتخاب می کند و یا قالی سحرآمیزی که قادر است در یک چشم به هم زدن به هر جایی برود. قصه های دیگر ترکی نیز مانند جشن عروسی ای که چهل شبانه روز ادامه داشت، یا مردم افسونگر و یا اجنه می باشند.


دیوان ترکی

چاپ دوم 1383 وزیری

نويسنده : ناظر شرفخانه ای
مترجم :
انتشارات : بخشایش
قيمت : 28000 ریال
کد کتاب:
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 9647090986
تعداد بازديد از اين کتاب : 7
نمايش بزرگتر تصوير الیمه آلمیشام قلم کاغیذی
فیکیره دالمیشام نه یازیم آللاه!
بیلمیرم سؤز آچیم هانسی فصیلدن
نه قیشیم خوش کئچیر نه یازیم آللاه!
بیلمیرم، بیلمیرم هارادان یازیم؟
سونگو دن یازیم می؟ یارادان یازیم؟
بوکولن بئلیمدن، قابار دیلیمدنفرهنگ ترکی به فارسی -از سده ی دوازدهم هجری

( سنگلاخ ) چاپ دوم 1384 رقعی

نويسنده : میرزا مهدی خان استرآبادی
مترجم :
انتشارات : مرکز
قيمت : 34500 ریال
کد کتاب:
شماره استاندارد بين المللي کتاب : 964305151x
تعداد بازديد از اين کتاب : 51
نمايش بزرگتر تصوير صاحبنظران درباره ی فرهنگ ترکی به فارسی سنگلاخ گفته اند : «... برای آگهی از زبان ترکی به همان میزان ارزش دارد که برهان قاطع برای زبان فارسی ». گرچه این قیاس خود برای نشان دادن منزلت و فایده ی این فرهنگ کافی است ، اما گذشته از آن می توان مزایا و فواید زیر را نیز برشمرد : علاوه بر معنای فارسی لغات ترکی ، برابر عربی و هندی و گاه یونانی آن ها نیز آورده شده ؛ اطلاعات ارزنده ای درباره ی ملل و نحل و اقوام و قبایل و عادات و رسوم آن ها در آن مندرج است ؛ بسیاری اسامی و اعلام جغرافیایی در آن گنجانده شده ، اطلاعات تاریخی ارزشمندی درباره خاندان های نامدار گذشته و تاریخ ایران و ترکان در آن می توان یافت ؛ منبعی است سودمند و حتا بی نظیر درباره ی اصطلاحات علومی از قبیل ستاره شناسی و طب ، داروشناسی اسامی گیاهان وجانوران و اغذیه و امثال این ها ؛ مرجعی است برای تحقیق در تاریخ و ریشه شناسی زبان ترکی و پی بردن به معانی گمشده ی واژه ها یا معنای دقیق آنها ، رویهمرفته این فرهنگ 6000 واژه ای خود دایرة المعارفی کوچک است .


دستهایم را برای تو می آورم (گزیده ای از شعر ترکیه )

1379 رقعی

نويسنده : ناصر فیض / هنگامه حیدری
مترجم :
انتشارات : مرکز
قيمت : 12500 ریال
کد کتاب:
شماره استاندارد بين المللي کتاب :
تعداد بازديد از اين کتاب : 32
نمايش بزرگتر تصوير با وجود قرابت فرهنگی بین فارسی زبانان و ترک زبانان ، شعر معاصر ترک در ایران به حد کافی شناخته شده نیست ، و شاید جز ناظم حکمت ، کمتر کسی از شاعران دوره ی معاصر ترکیه از شناختگی و شهرتی در خور خویش در میان شعر دوستان فارسی برخوردار باشد . این مجموعه به قصد برطرف کردن بخشی از این کمبود فراهم آمده و در آن ، گذشته از ناظم حکمت که همچنان جای خود را دارد ، از مهمترین شاعران دوره ی جمهوریت ترکیه ، همچنین از اغلب شاعران نوپرداز امروز آن کشور ، شعرهایی انتخاب و ترجمه شده است .Saturday, January 01, 2005Friday, May 07, 2004

Friday, April 30, 2004

Thursday, April 29, 2004------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سؤزلوكلر-سؤزجوك بيليمى (لغتنامه ها- لغت شناسى):ييرمينجى يوزايلدن قاباقكى سؤزلوكلر (لغتنامه هاى پيش از قرن بيستم)
توركجه –فارسجا (تركى- فارسى)
توركجه- توركجه (تركى – تركى)
فارسجا- توركجه (فارسى – تركى)
توركجه-باشقا ديللر (تركى-زبانهاى خارجى)
تركيسمها-واژگان تركى در زبان فارسى
واژه شناسى- سؤزجوك بيليمى
نامهاى تركى - توركجه آدلار
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
گئرچه يه هو!!!


Wednesday, April 28, 2004------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ادبى متنلر- متون ادبىمتون كلاسيك- كلاسيك متنلر
تورك و آذربايجان بودون بيليمى- فولكلور تركى و آذربايجانى
ضرب المثلها-آتاآنالار سؤزو
ادبيات كودكان -اوشاق ادبيياتى
چاغداش تورك قوشوغو- شعر معاصر تركى
چاغداش تورك دوزيازىسى- نثر معاصر تركى
ادبيات طنز - گولدورو ادبيياتى
ادبيات زنان- قادين ادبيياتى
دينسل بيتيكلر٬ يوغ ادبيياتى- كتب دينى٬ ادبيات نوحه
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تورك ديلى (زبان تركى)تورك ديلى درسليكلرى و اؤيره نيمى (كتابهاى درسى و خودآموزهاى تركى)
تورك ديلى گرامئرى (دستور زبان تركى)
تورك آغيز بيليمى- لهجه شناسى تركى
يازى قيلاووزو- رسم الخط-املاء
تورك ديلى و ادبيياتى تاريخى تاريخ زبان و ادبيات تركى)
تورك ديلچىلييى-زبانشناسى تركى


Tuesday, April 27, 2004------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تاريخ٬ اقتصاد٬ جغرافيا و مسائل اجتماعى
طوائف و مسائل عشاير ترك
مسائل زنان ترك و آذربايجانى
اقتصاد آذربايجان
تاريخ عمومى ترك و آذربايجان
تاريخ عمومى ترك
تاريخ آذربايجان
تاريخ شهرهاى آذربايجانى
حكومت ملى آذربايجان
انقلاب مشروطيت آذربايجان
جغرافيا
آذربايجان شناسى
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هنر٬ فرهنگ و مسائل اجتماعى

موسيقى
قالى ترك
معمارى تركى
هنرهاى نمايشى
دين٬ فلسفه٬ عرفانSunday, December 21, 2003فهرستها-كتابشناسى تركى-آذربايجانى


كتابخانه بزرگ حضرت آيت الله عظمي مرعشي نجفي٬ گنجينه جهاني مخطوطات اسلامي
فهرست نسخه هاي خطي تركي كتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظمي مرعشي نجفي رحمه الله٬ " گنجينه جهاني مخطوطات اسلامي" انگليسي: Catelogue of the turkish manus cripts in the great library of ayatollah Al-Uzma marashi naJafi in Qom:
نگارش حسين متقي ١٣٤٨-، مرعشي ، محمود ، ١٣٢٠-
قم٬ ناشر كتابخانه بزرگ حضرت آيت الله العظميمرعشي نجفي ، گنجينه جهاني . مخطوطات اسلامي٬ ١٣٨١-ج ٬ نمونه ( دوره (/) ج . ١) ٬ 964-6121-65-9 /964-6121-89-6 ٬ نسخه هاي خطي تركي-- ايران—فهرستها٬ متقي ، حسين ، ١٣٤٨-/.مرعشي

كتابخانه تامس فيشر Rare Book Library Thomas Fisher
فهرست مختصر دست نويس هاي فارسي ، عربي و تركي كتابخانه تامس فيشر ، دانشگاه تورنتو به انضمام فرهنگ مختصر مصطلحات نسخه شناسي
به كوشش محمدمهدي باقي
تهران٬ ناشر وزارت امور خارجه ، مركز چاپ و انتشارات٬ ١٣٨٢ ٬ ٢١٩ ص٬ واژه نامه ٬ ١٠٠٠٠ ريال٬ 964-361-168-x ٬ كتابخانه تامس فيشر--فهرستها/Thomas Fisher Rare Book Libraryنسخه هاي خطي-- كانادا--تورنتو--فهرستها/نسخه هاي خطي فارسي-- كانادا--تورنتو--فهرستها/نسخه هاي خطي عربي-- كانادا--تورنتو--فهرستها/نسخه هاي خطي تركي-- كانادا--تورنتو--فهرستها/نسخه شناسي-- واژه نامه ها—انگليسي

آستان قدس رضوي . كتابخانه مركزي و مركز اسناد و موزه ها
فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضوي : ادبيات
تاليف٬ گرد آورنده محمدرضا فاضل هاشمي M. R. Fadhel Hashemi ٬١٣٣٦-
مشهد٬ ناشر آستان قدس رضوي ، كتابخانه مركزي و مركز اسناد٬ ١٣٨٠ ٬ ده ، ٦٣٥ ص. ؛ ٥٣ ص ٬ فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي و اسناد آستان قدس رضوي ؛ ج . ١٧/انتشارات سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد قدس رضوي ؛ ٢٦ ٬ انگليسي:. A descriptive catalogue of the persian and Turkish manuscript...: 964-6429-07-6 ٬ نسخه هاي خطي-- ايران-- مشهد--فهرستها/نسخه هاي خطي فارسي-- ايران-- مشهد--فهرستها/نسخه هاي خطي عربي-- ايران-- مشهد--فهرستها/نسخه هاي خطي تركي-- ايران-- مشهد—فهرستها٬

ري هاتسك ، ادوارد Rehatsek, Edward ، ١٨١٩-١٨٩١م. ، گرد آورنده
( كتلوگ ريزون آو د عربيك...) عنوان روي جلدcatalogue of the Mulla Firuz library: Catalogue raisonne of the Arabic, Hindostani, Persian, and Turkish Mss. in the Mulla Firuz library compiled by Edward Rehatsek Bombay Managing committee of the Mulla Firuz library
1873 = 1252 ٬ viii ، ٢٧٨ ص٬ كتابخانه ملافيروز--Mulla Firuz libraryفهرستها/نسخه هاي خطي عربي-- فهرستها/نسخه هاي خطي هندي-- فهرستها/نسخه هاي خطي فارسي-- فهرستها/نسخه هاي خطي تركي-- فهرستها/نسخه هاي خطي -- هند--فهرستها

كتابخانه و موزه ملي ملك
فهرست ترتيبي شماره نسخه ها ٬ عنوان ديگر :فهرست نسخه هاي خطي (جلد دهم)
زير نظر و تاليف ايرج افشار١٣٠٤-/ ، محمدتقي دانش پژوه١٢٩٠-١٣٧٥/ با همكاري قدرت الله پيشنماززاده ١٣٣٨-
تهران٬ كتابخانه ملي ملك٬ ١٣٧٢ ٬ ٢٥٨ ص .: جدول٬ اين كتاب بعنوان جلد دهم كتاب" فهرست كتابهاي خطي كتابخانه ملي ملك "... محسوب ميشود٬ ٢٥٠٠ ريال٬ نسخه هاي خطي-- ايران-- تهران-- فهرستها/كتابخانه و موزه ملي ملك-- فهرستها/نسخه هاي خطي عربي-- ايران-- تهران-- فهرستها/نسخه هاي خطي تركي-- ايران-- تهران-- فهرستها/نسخه هاي خطي فارسي-- ايران-- تهران-- فهرستها

موسوي ، نوشين Noushin Mousavi
كتابشناسي توصيفي آثار موجود يا منتشره به زبان تركي آذربايجاني در ايران (از چاپ سنگي تا سال ١٣٧٠) انگليسي. A descriptive bibliography of the Azerbaijani documents existent or published in Iran: (from the litographic print to 1992):
تهران٬ كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران٬ ١٣٧٣ ٬ ٢٤٥ ص٬ ٣٠٠٠ ريال٬ كتابهاي چاپي تركي-- ايران-- كتابشناسي/ نشريات ادواري تركي-- ايران—كتابشناسي

حصاري ، مير هدايت ، گرد آورنده٬ تحشيه و تصحيح و تعليقات
توركجه قديم طبي كيتابلار هجري ٨ و ١٠ و ١١-جي عصرلر
تهران٬ ١٣٨٣ ٬ ٣٥١ ص ٬ تركي٬ واژه نامه٬ ١٦٠٠٠ ريال٬ 964-06-5115-x ٬ پزشكي سنتي/ گيا هان دارويي-- متون قديمي تا قرن ١٤


This page is powered by Blogger. Isn't yours?